PORTFOLIO


Materiały graficzne
Konferencja literacka PRZED I PO - Witold Gombrowicz


Projekt graficzny oraz skład afisza i zaproszenia konferencyjnego

Nakład: 1000 egz.


afiszZapraszamy do kontaktu