PORTFOLIO


Informator dla kandydatów na studentów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie


Projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku

56 stron, A4, druk offsetowy

Nakład: 500 egz.


Informator dla studentów - projektowanie graficzne
Informator dla studentów - projektowanie graficzne
Informator dla studentów - projektowanie graficzne
Informator dla studentów - projektowanie graficzneZapraszamy do kontaktu